COPYRIGHT © AD-Net spol. s r.o. 2000 - 2014.
Veškerá práva vyhrazena.

Pokud není uvedeno jinak, autorská práva ke stránkám, jakož i k informacím a materiálům na nich uvedeným a k jejich uspořádání jsou majetkem společnosti AD-Net spol. s r.o.

OCHRANNÉ ZNÁMKY ® AD-Net logo a logo listu jsou registrované ochranné známky a značky služeb společnosti AD-Net, jejich majitel může uplatňovat nárok na práva spojená s ochrannou známkou a značkou služeb.

POUŽITÍ INFORMACÍ A MATERIÁLŮ
Změna v informacích a materiálech obsažených na těchto stránkách v popisech na nich se objevujících je vyhrazena. Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou zde uvedené údaje platné a účinné dnem jejich prvotního uveřejnění na www.ad-net.cz AD-Net spol. s r.o. si vyhrazuje právo tyto informace kdykoliv změnit.

AD-Net spol. s r. o. je výhradním výrobcem a provozovatelem tzv. "reklamních laviček" ( laviček AD-Net ) v ČR a SR, kde je know-how chráněno průmyslovými a užitnými vzory zapsanými na Úřadech průmyslového vlastnictví.
Více informací o know-how zde.