24.10.2007

Krajské město Plzeň osazeno lavičkami AD-Net


Velmi nás těší, že jsme mohli vyjít vstříc představitelům městské části Plzeň 3 v jejich požadavku na umístění 70 ks laviček AD-Net na území této městské části.

Městská část Plzeň 3 je rozlohou jednou z největších v Plzni, přičemž má na svém území jak samotné historické centrum, tak na druhé straně průmyslovou a obchodní zónu Bory a na západním okraji sídlištní aglomeraci. Umístění laviček se setkalo s velkým zájmem občanů a také inzerujících klientů.