25.8.2010

Nové lavičky v jižních Čechách


Pro zkvalitnění cestování prostředky MHD byly v letních měsících instalovány lavičky AD-Net v Rudolfově, Dobré Vodě a Borku.

Jedná se o města a obce těsně přléhající ke krajskému městu České Budějovice, kam pravidelně a frekventovaně zajíštějí trolejbusové spoje českobudějovické MHD. Svou polohou vytváří lavičky ideální podmínky pro odpočinek obyvatel a zároveň atraktivná plochy pro inzerenty.