7.10.2009

Umístění laviček do Vimperka


Do tohoto malebného města v podhůří šumavy jsme velmi rádi na žádost místní samosprávy umístili několik laviček AD-Net.

Svou funkci od nynějška plní např. u zdravotnického zařízení v blízkosti mstského úřadu a na dalších zajímavých místech