10.6.2009

Město Šternberk na Olomoucku má také lavičky AD-Net


Na základě poptávky představitelů tohoto města byly vytipovány vhodné lokality a v nich bylo umístěno více než 10 laviček

Město Šternberk má poměrně bohatý kulturní život. Mezi jedny z nejznámějších akcí patří tradiční automobilové závody do vrch.