15.9.2003

Před návštěvou Svatého Otce


na Slovensku si Katolická církev vybrala pro informační kampaň jako jediné out-of-home médium lavičky sítě AD-Net.

Kampaň probíhala od začátku měsíce září v rozsahu 300 ploch na lavičkách na Slovensku a 100 ploch v Praze. Planování kampaně zajišťovala Slovenská mediálna agentůra, a.s. Na kampani se také ukázalo jakého respektu Svatý Otec požívá, protože nebylo nutné plakáty na lavičkách téměř vůbec udržovat a to jak na Slovensku, tak i v České republice.

Společnost AD-Net si velmi váží, že měla tu čest realizovat kampaň Svatého Otce na lavičkách sítě AD-Net, bezpochyby se jednalo o nejprestižnější kampaň od vzniku společnosti.Více informací o návštěvě Svatého Otce na Slovensku naleznete na strankách www.papez.info

Ukázky ze všech kampaní realizovaných na lavičkách sítě AD-Net od roku 1996 až po současnost můžete shlédnout ZDE.