11.8.2004

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem


je další nemocnicí v ČR, kde jsou umístěny lavičky sítě AD-Net. Na přání vedení nedávno otevřené supermoderní Masarykovy nemocnici v Ústí nad Labem bylo v jejím areálu rozmístěno 14 laviček sítě AD-Net.

Nové lavičky budou sloužit pacientům, navštěvníkům i personálu. Jsou rozmístěny na nejfrekventovanějších místech (např. také u lékárny), kde najdou široké uplatnění pro odpočinek a zároveň reklamní sdělení na nich umístěná mohou oslovit širokou veřejnost, která se kolem nich pohybuje.