Obchodní termíny v roce 2017

 

Měsíc

Podklady pro tisk

Dodávka plakátů

Začátek výlepu

Konec výlepu

Předání dokumentace

Leden

19.12.2016

27.12.2016

30.12.2016

01.01.2017

15.01.2017

Únor

23.01.2017

31.01.2017

03.02.2017

05.02.2017

15.02.2017

Březen

20.02.2017

28.02.2017

03.03.2017

05.03.2017

15.03.2017

Duben

20.03.2017

28.03.2017

31.03.2017

02.04.2017

15.04.2017

Květen

17.04.2017

25.04.2017

28.04.2017

30.04.2017

15.05.2017

Červen

22.05.2017

30.05.2017

02.06.2017

04.06.2017

15.06.2017

Červenec

19.06.2017

27.06.2017

30.06.2017

02.07.2017

15.07.2017

Srpen

17.07.2017

25.07.2017

28.07.2017

30.07.2017

15.08.2017

Září

21.08.2017

29.08.2017

01.09.2017

03.09.2017

15.09.2017

Říjen

18.09.2017

26.09.2017

29.09.2017

01.10.2017

15.10.2017

Listopad

23.10.2017

31.10.2017

03.11.2017

05.11.2017

15.11.2017

Prosinec

20.11.2017

28.11.2017

01.12.2017

03.12.2017

15.12.2017


Obchodní termíny v roce 2018

 

Měsíc

Podklady pro tisk

Dodávka plakátů

Začátek výlepu

Konec výlepu

Předání dokumentace

Leden

18.12.2017

26.12.2017

29.12.2017

31.12.2017

15.01.2018

Únor

22.01.2018

30.01.2018

02.02.2018

04.02.2018

15.02.2018

Březen

19.02.2018

27.02.2018

02.03.2018

04.03.2018

15.03.2018

Duben

19.03.2018

27.03.2018

30.03.2018

01.04.2018

15.04.2018

Květen

16.04.2018

24.04.2018

27.04.2018

29.04.2018

15.05.2018

Červen

21.05.2018

29.05.2018

01.06.2018

03.06.2018

15.06.2018

Červenec

18.06.2018

26.06.2018

29.06.2018

01.07.2018

15.07.2018

Srpen

23.07.2018

31.07.2018

03.08.2018

05.08.2018

15.08.2018

Září

20.08.2018

28.08.2018

31.08.2018

02.09.2018

15.09.2018

Říjen

17.09.2018

25.09.2018

28.09.2018

30.09.2018

15.10.2018

Listopad

22.10.2018

30.10.2018

02.11.2018

04.11.2018

15.11.2018

Prosinec

19.11.2018

27.11.2018

30.11.2018

02.12.2018

15.12.2018