Konstrukce
 

Lavičky sítě AD-Net jsou koncipovány tak, aby jednotlivé součásti, stejně jako díly stavebnice byly dále použitelné i v případě, když lavička byla poničena. Díky této koncepci se daří částečně optimalizovat vstupní náklady na materiál a zároveň se tím minimalizují odpady, čímž se nám daří naplňovat ohleduplný přístup k životnímu prostředí.
Výroba
 

Ihned po dodání materiálu pro výrobu laviček od jednotlivých dodavatelů následuje kontrola kvality. Následně se materiál připraví tak, aby byl kdykoliv k dispozici ke kompletaci laviček. Jde zejména o výrobu betonových nosníků, které jsou pro větší odolnost vyztuženy ocelovou armaturou, dále se jedná také o kvalitní nátěr dřevěných sedáků, který zamezuje pronikání vody do dřeva a zvyšuje tak jeho odolnost i životnost. Lavička se skládá ze: 2 betonových nosníků, 3 fošen (sedáků) a opěrné desky, která slouží zároveň jako reklamní nosič. Opěradlo je orámováno plastovou lištou, která zamezuje pronikání vody. Vše je vyráběno a montováno s důrazem na vysokou bezpečnost, mechanickou odolnost a životnost lavičky vůči vandalům a povětrnostním vlivům. Vandalům se snažíme jejich „práci“ znesnadnit zejména masivní konstrukcí a hmotností lavičky, která činí cca 180 kg. Po dokončení výroby a kompletaci jednotlivých komponentů jsou umístěny ve skladu společnosti AD-Net.

Instalace
 

Neustále zvyšujeme počet rozmístěných laviček sítě AD-Net do dalších lokalit a jsme připraveni pružně reagovat na požadavky dalších zájemců, jak ze strany inzerentů, tak i měst, obcí a veřejnosti. Po místním šetření, projednání a uzavření smlouvy (rozhodnutí) o umístění se lavičky smontují, naloží na nákladní automobil vybavený hydraulickou rukou a následně umisťují na předem dohodnutých místech. V případě, že se jedná o umístění většího počtu laviček v jedné lokalitě, využíváme přepravních služeb ČD a necháváme vagóny posílat do ŽST ležící nejblíže k místu určení instalace. Na železniční stanici se lavičky smontují, případně ihned vylepí a následně rozvezou nákladním automobilem na předem určená stanoviště. V případě, že se lavička nachází v prostoru (tak, že je vidět z obou stran), je možno přidat reklamní plochu i na zadní část lavičky. Pokud si zadavatel přeje, je možné instalovat nové lavičky sítě AD-Net s již vylepenými reklamními plakáty daného klienta.


Údržba
 

Kromě pravidelného výlepu plakátů nových kampaní a údržby poničených plakátů dochází občas i k mechanickému poškozování nebo úplnému zničení některých laviček. Tyto události nám pravidelně hlásí naši spolupracovníci zodpovědní za svěřenou oblast nebo i běžní občané, kteří si sami závady všimnou a není jim lhostejná. V závislosti na typu závady se snažíme tyto lavičky opravovat nebo nahrazovat v co nejkratším možném termínu. S cílem co nejdéle prodloužit životnost i estetický vzhled laviček sítě AD-Net se obvykle 1 x ročně v létě provádí jejich nový nátěr. V současné době (2002-2003) probíhá kompletní výměna opěradel (reklamních ploch), spojená s instalací nových plastových lišt, které nahrazují původní hliníkové.

Dále následuje monitoring, o kterém se více dozvíte zde.