Společnost AD-Net spol. s r. o. se zabývá plánováním a prodejem venkovní reklamy, nabízí předtiskovou přípravu, produkční tiskařské práce, poskytuje marketingové služby v oblasti venkovní propagace. Od roku 1996 rozvíjí na českém reklamním trhu nový druh out-of-home média - tzv. reklamní lavičky AD-Net, které se postupně staly samozřejmou součástí okolí škol, pošt, zdravotních zařízení, obchodních center, stanic metra, autobusových i tramvajových zastávek, autobusových terminálu ČSAD a dalších frekventovaných veřejných prostranství.


Principy budování sítě AD-Net
  celorepublikové pokrytí viz. mapa

účelnost a efektivnost

možnosti cílení vzhledem k umístění okolních budov, úřadů, místa prodeje, podniku a dalších institucí a zařízení

národní i mezinárodní dosah


Kritéria rozmisťování nových laviček
  aktuální poptávka klienta viz. formulář

strategická poloha s ohledem na budoucí reklamní efekt

sociální a společenská potřeba

poptávka ze strany městských a obecních úřadů
viz. nové lavičky

Společnost AD-Net vybavuje veřejná prostranství typizovanými lavičkami sítě AD-Net a dále se stará i o jejich údržbu, když je různí vandalové poničí ( v případě úplného zdemolování je po nahlášení vymění na vlastní náklady za nové ). Města a dopravní společnosti takto nejen šetří investiční prostředky, které by museli vynakládat na pořizování vlastních laviček, ale také provozní náklady na údržbu laviček. A navíc pro svoje potřeby mohou města ( městské části, neziskové organizace ) zdarma využívat inzerci na lavičkách.

Více informací o výrobě laviček sítě AD-Net zde.

"Občané, kterým tyto lavičky ( sítě AD-Net ) vyhovují nás mohou požádat prostřednictvím obce o umístění např. u stanic MHD, nebo na jiných veřejných prostranstvích v místě svého bydliště. (školy, zdravotní zřízení, pošty, obchody) Za posledních 10 let jsme vždy takovýmto přáním vyhověli" říká Dušan Harok, generální ředitel společnosti AD-Net.

Pokud si sami přejete požádat o umístění lavičky sítě AD-Net ve svém okolí , vyplňte tento formulářOd data založení funguje AD-Net spol. s r. o. s kladným hospodářským výsledkem, i když nabízí v současné době nejlevnější a nejpružnější formu venkovní reklamy v ČR. Vysoká kvalita služeb, profesionální marketingové plánování a poradenství v souvislosti se sofistikovaným vyhodnocováním úspěšnosti každé reklamní kampaně klienta odpovídá mnohaletým zkušenostem zaměstnanců společnosti v oblasti venkovní reklamy.


Výpis z obchodního rejstříku - klikněte zde.Hlavní směry dalšího rozvoje

  posílení a rozšíření zákaznického servisu a marketingových služeb

rozvoj moderních forem komunikace se zákazníky s využitím internetu

větší popularizace on-line plánování a rezervace kampaní prostřednictvím internetu

rozšíření sítě laviček AD-Net do dalších měst a obcí na území ČR

rozšíření sítě laviček a služeb společnosti AD-Net Slovakia, s.r.o.

vytvoření zázemí v dalších zemích pro rozvoj sítě AD-Net

vetší propagace výhod těchto netradičních venkovních nosičů a venkovní reklamy vůbec

širší využití volných reklamních ploch k humanitárním akcím a sponzorským aktivitám


AD-Net - naše poslání
Společnost AD-Net, bude vždy vycházet vstříc svým zákazníkům, poskytovat informace a odpočinek respondentům, vytvářet hodnoty pro společnost a obohacovat život místních komunit.AD-Net - naše hodnoty

  Odhodlání
Být odhodlán/a k podávání výjimečných výkonů

Týmová práce
Efektivně si předávat dobré zkušenosti, podporovat kolegy v dosahování cílů národních i celé společnosti, čerpat z nejlepších zdrojů, které máme v systému k dispozici

Zodpovědnost
Nést jako jednotlivec zodpovědnost za dosahování dohodnutých úkolů a cílů vůči svým kolegům

Lidé
Zaměřit se na vytváření takového prostředí, ve kterém jsou vysoce schopní a motivovaní lidé velmi dobře připravováni, rozvíjeni, podněcováni, respektováni, ohodnocováni, schopni si užít zábavy a dosahovat výsledků

Kvalita
V každé oblasti našeho podnikání usilovat o vynikající kvalitu produktů, služeb zákazníkům, provozu, činností na trhu i v oblasti lidských zdrojů

Čestnost
Vykonávat naši činnost otevřeně a poctivě v souladu s nejvyššími etickými normami


  firma AD-Net je výhradním výrobcem a provozovatelem tzv. "reklamních laviček" (laviček AD-Net) v ČR a SR, kde je know-how chráněno průmyslovými vzory a užitným vzorem Úřadu průmyslového vlastnictví (www.upv.cz;www.indprop.gov.sk)

ochranné známky ( logo listu AD-Net a logo AD-Net) jsou majetkem společnosti AD-Net a jsou registrované ve více jak 25 zemích prostřednictvím Mezinárodního úřadu duševního vlastnictví OMPI - Organisation Mondiale De La Propriété Intelectuelle (www.wipo.int).

© AD-Net 2000-2014